Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

RODO - Informacja o ochronie danych osobowych

Wyświetl stronę główną » RODO » RODO - Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Informujemy że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28
2. Dane osobowe osoby (dziecka czy rodzica) przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań placówki.
3. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym z placówką (służby prawne, informatyczne i inspektor danych osobowych) oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja).
4. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie placówki, można o pytać osobiście, listownie lub pod adresem mailowym placówki: p2zawiercie@zawiercie.eu oraz Inspektora Ochrony Danych: iod@gimpmyszkow.pl 
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Informacje

Rejestr zmian

2018-06-15 09:02

Dodanie artykułu - Danuta Cuber

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Marszałkowska 28  
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.